תקנון אתר "סנס אונליין"

מבוא :

אתר סנס אונליין ("האתר") המופעל ע"י חברת סנס אונליין בע"מ ("החברה") ומשמש גם בתור אתר מכירות לרכישת תלבושת אחידה לבתי ספר ומוצרי בייסיק נוספים ("המוצר").
האמור בתקנון זה בלשון זכר הוא לשם הנוחות בלבד והתקנון מתייחס לבני שני המינים באופן שווה.
הרכישה באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה.
עצם רכישת המוצר באתר תהווה הצהרה מצד הלקוח כי קרא את הוראות תקנון זה, הבין אותן והסכים להן. התקנון מהווה חוזה מחייב בינך לבין החברה.

הרכישה

האתר מאפשר ללקוחות קנייה נוחה, קלה ובטוחה של המוצר באמצעות האינטרנט.
ניתן לרכוש את המוצר באתר בכל עת עד לגמר המלאי.
הרכישה באתר הינה באמצעות כרטיס אשראי בלבד והעסקה תתבצע לאחר אישורה ע"י חברת האשראי.
מחיר המוצר באתר כולל את המע"מ
החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את שיווק ומכירת המוצר בכל עת וכן לשלול זכות רכישה באתר מכירות על פי שיקול דעתה.

חשוב: במידה ולא התקבל מייל על אישור ההזמנה יש ליצור קשר עם השירות לקוחות. קבלת מייל אישור הזמנה מהווה אישור על קבלת ההזמנה במערכת.

התנאים לשימוש באתר:

הלקוח הינו כשיר לביצוע פעולות משפטיות מחייבות או לחלופין – קיבל אישור של האפטורופוס החוקי שלו לביצוע פעולות אלה ולשימוש באתר על פי תנאי התקנון. כל פעולה שתבוצע על ידי מי שאינו כשיר באישור האפוטרופוס החוקי מהווה הסכמה של האפוטרופוס לתקנון זה.
ברשות הלקוח כרטיס אשראי ישראלי בתוקף.
ברשות הלקוח תא דואר אלקטרוני תקין.
הרכישה מתבצעת על ידי הלקוח לצרכי שימוש אישי ולא למכירה לגורם אחר

רכישת בגדים באמצעות האתר

הבגדים והמוצרים המיועדים למכירה באמצעות האתר (להלן: "הבגדים", ״המוצרים״) מפורסמים ברשימות המיועדות לכך באתר, ומתעדכנות מעת לעת, בהתאם לשיקול דעתה של החברה.
החברה אינה מתחייבת לספק בגדים ו/או מוצרים שאזלו מהמלאי. במידה שמוצר אזל, תישלח מהחברה הודעה ללקוח על כך שהבגד ו/או המוצר אינו מצוי במלאי והלקוח לא יחויב בגין ההזמנה. היה ומסיבה כלשהי יחויב הלקוח בגין ביצוע הזמנה שלא סופקה מסיבה התלויה בחברה יידע הלקוח את החברה בדבר החיוב, והחברה תשיב ללקוח את הסכום בו חויב, וזאת כנגד הצגת אסמכתה המעידה על ביצוע חיוב כאמור.
בכדי לרכוש בגדים  באמצעות האתר, ימלא הלקוח את טופס ההזמנה המצוי באתר, על גביו יתבקש לציין מה ברצונו לרכוש.
אמצעי התשלום הינו כרטיס אשראי תקף המצוי בבעלות הלקוח והניתן לסליקה על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי הפועלות כדין בישראל. כחלק ממילוי טופס ההזמנה יתבקש הלקוח להזין את מספר כרטיס האשראי שלו ואת תאריך פקיעת תוקפו. הלקוח מתבקש למלא את הפרטים החייבים במילוי על גבי טופס ההזמנה באופן מלא ומדויק. .אי הקפדה על מילוי טופס ההזמנה כנדרש ו/או מילוי הטופס בחסר ו/או אי קליטת ההזמנה כתוצאה משיבוש כלשהו, לרבות בשל בעיה בתיאור המוצר הנרכש בשל בעיה טכנית כלשהי, יביאו לכך שההזמנה לא תטופל על ידי החברה, מבלי שתעמוד ללקוח כל זכות לקבלת פיצוי מהחברה בשל כך.
אך ורק לאחר קבלת אישור מחברת האשראי לביצוע העסקה המתוארת בטופס ההזמנה (להלן:" מועד השלמת ההזמנה") תיראה ההזמנה כהזמנה שהושלמה.

המחירים המפורסמים באתר

המוצרים המוצעים למכירה באתר הם מוצרי ביגוד.
סוגי המוצרים שימכרו באתר, דגמים, מידות, סוגי בדים וכיו"ב וכן כמות הפריטים המוצעים למכירה, יקבעו לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, אשר רשאית להוסיף מוצרים נוספים למכירה באתר ולגרוע ממגוון המוצרים למכירה באתר. 
החברה רשאית לשנות את מחירי המוצרים באתר, מעת לעת וללא הודעה מוקדמת. 
החברה לא מתחייבת להחזיק מלאי של כל המוצרים ו/או הדגמים ו/או המידות המופיעים באתר. 
החברה אינה מתחייבת כי מחירי מוצרים באתר יהיו זהים או זולים יותר ממחירי המוצרים בנקודות מכירה. 
החברה רשאית להציע באתר מבצעים, הנחות והטבות וכן היא רשאית להפסיק, בכל עת וללא הודעה מוקדמת, מבצעים, הנחות והטבות או לשנות את תנאיהם.
המחיר התקף ביחס להזמנה שבוצעה, הוא המחיר המופיע לאחר השלמת תהליך ההזמנה ומסירת פרטי כרטיס האשראי.
אם עודכנו המחירים טרם השלמת תהליך הזמנה, יחויב הלקוח לפי המחיר המעודכן.
מחירי המוצרים באתר כוללים מע"מ ואינם כוללים דמי משלוח. 
הצילומים המופיעים באתר הם להמחשה בלבד ואינם מחייבים את החברה. התיאור המילולי של המוצר יחייב את החברה. 
הלקוח יהיה מנוע מלטעון לאי התאמה בין המוצר שהזמין לבין המוצר שקיבל, למעט במקרים הבאים: 
1. שם הדגם של המוצר המופיע בהזמנה שונה משם הדגם של המוצר שקיבל. 
2. המידה של המוצר המופיע בהזמנה שונה מהמידה של המוצר שקיבל.
מובהר כי קבלת מוצר במידה לא נכונה לא תהווה עילה לביטול עסקה אלא רק להחלפת מידה. 
3. הצבע של המוצר המופיע בהזמנה, כפי שנכתב בתיאור המילולי, שונה לגמרי מהצבע של המוצר שקיבל. מובהר כי הבדל בין צבע המוצר המופיע בתמונה באתר לבין צבע המוצר שהקבל אצל הלקוח, לא יחשב כאי התאמה. 
4.הלוגו המופיע על המוצר שקיבל אינו הלוגו המופיע בהזמנה.
המקרים המפורטים בסעיף זה לעיל, הם המקרים היחידים בהם יוכל הלקוח לטעון לאי התאמה (להלן: "אי התאמה").

אספקה והובלת המוצר

החברה תספק את המוצרים שנרכשו באתר (להלן: "הרכישה"), לכתבות שהוקלדה באתר, בתוך 14 ימי עסקים מיום לאחר ביצוע ההזמנה (כלומר אם ביצעת הזמנה יום ראשון החל לספור מיום שני) , אלא אם צוין במפורש אחרת, במסמך אישור ההזמנה, ובכפוף לתשלום מלוא התמורה ע"י הלקוח, באמצעות כרטיס האשראי.
מובהר כי ימי שישי, ערבי חג, שבתות, חגים וימי שבתון לא יחשבו מניין הימים לאספקת המוצרים. 
(כלומר אם בצעתם את ההזמנה בסוף השבוע התחילו לספור מראשון)
אספקת הרכישה תבוצע באמצעות חברת שילוח עצמאית,  צ'יטה (להלן: "חברת השילוח"). 
דמי המשלוח אינם כלולים במחיר המוצר והלקוח יחויב בהם במועד החיוב בגין המוצרים, בהתאם למחירון העדכני של חברת השליחים במועד ביצוע ההזמנה. 
מובהר כי דמי המשלוח שישלם הלקוח, לא יוחזרו לו בשום מקרה, לרבות לא במקרה של ביטול עסקה, למעט אם במועד ביטול העסקה טרם נמסרה הרכישה לחברת השליחים ו/או אם העסקה בוטלה מחמת אי התאמה.
התקנון של חברת השילוח יחול על כל אספקה של מוצרים שנרכשו באתר ויחייב את הצדדים. 
החברה אינה אחראית לכל מעשה או מחדל של חברת השילוח.
החברה לא תהיה אחראית בגין איחור ו/או עיכוב באספקת הרכישה ו/או לאי הספקת המוצר כתוצאה מאירועים שאינם בשליטת החברה, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור, מלחמה, פעולות איבה, מצב חירום, נזקי טבע, שביתה אצל ספקים ו/או כל גורם של כח עליון.
 

ביטול עסקה

על הזמנות באתר יחולו הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 ותקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א- 2010, החלות על עסקאות מכר מרחוק (להלן: "חוק הגנת הצרכן").
הלקוח רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן.
ביטול העסקה, בכפוף לדין, יעשה אך ורק בהודעה בכתב שישלח הלקוח אל החברה, לכתובתה הרשומה או בהודעת דואר אלקטרוני לכתובת: [email protected]. בהודעת ביטול העסקה יש לציין את מועד הרכישה, מספר הזמנה, סיבת הביטול והאופן בו מעוניין הלקוח להחזיר את המוצר לחברה, במידה והמוצר כבר נמסר לקוח (להלן: "הודעת הביטול").
לא ניתן לבטל עסקה בטלפון. 
מובהר כי במקרה של בטול עסקה, לא יוחזרו ללקוח דמי המשלוח ששילם והוא יידרש לשלם דמי משלוח בסכום זהה לשם השבת המוצר לחברה.
החזר כספי במקרה של ביטול עסקה, יבוצע באמצעות זיכוי כרטיס האשראי שבאמצעותו בוצעה עסקה, בתוך 14 ימי עסקים מהמועד בו התקבלה הודעת הביטול אצל החברה ובכפוף להתקיימות התנאים הקבועים בחוק הגנת הצרכן. 
מובהר כי החברה רשאית לגבות דמי טיפול בשיעור 5% מסכום ההזמנה או 100 ₪ (הנמוך מביניהם, באמצעות קיזוז הסכום מסכום החזר ללקוח (להלן: "דמי ביטול").
החברה לא תגבה דמי ביטול במקרה בו בוטלה העסקה בגין אי התאמה כהגדרתה  לעיל ו/או פגם שהיה קיים במוצר בטרם נמסר ללקוח.
במקרה של ביטול עסקה מהסיבות שבסעיף אי התאמה, תישא החברה בעלויות הכרוכות באיסוף המוצר מהלקוח חזרה לחברה.
מובהר למען הסר ספק, כי לא ניתן לבטל עסקה ו/או להחזיר ו/או להחליף ו/או לקבל זיכוי בגין מוצר שהודפס עליו לוגו או שבוצע בו כל שינוי לבקשת הלקוח. 
כמו כן, עפ"י הוראת משרד הבריאות, לא ניתן לבצע החלפה / החזרה של מוצרי הלבשה תחתונה.

 

ביטול עסקה על ידי החברה 

החברה רשאית לבטל עסקה שביצע לקוח באתר, לרבות אך לא רק, במקרים הבאים: לאחר ביצוע העסקה התברר כי הפריט שהוזמן אזל מהמלאי, התברר כי הייתה טעות במחיר המכירה שהוצג ללקוח, לא נקלטו במערכת פרטיו המלאים של הלקוח ו/או פרטי כרטיס האשראי, הלקוח ביצע מעשה לא חוקי, הלקוח מסר פרטים שגויים ו/או לא מדויקים, לדעת החברה בכוונת הלקוח לשוב ולמכור את הפריטים שנרכשו על ידו באתר לצד שלישי, בכל מקרה שבו מחמת כח עליון אין באפשרות החברה לספק את המוצרים או לעמוד בהתחייבויותיה.  
בוטלה עסקה, לא תהיה חברה אחראית ולא תישא שום מקרה, בכל נזק ישיר ו/או עקיף ו/או תוצאתי ו/או מיוחד שנגרם ללקוח או לצד שלישי (לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור, נזק בגין רכישת המוצר במחיר גבוה יותר).
 

שירות לקוחות

בכל שאלה או בירור לגבי המוצר, ניתן לפנות אל נציגי השירות של החברה בכתובת המייל

[email protected] 

החלפות, החזרים וביטול הזמנות הלקוח יהיה רשאי להחליף בגד ו/או מוצר שנרכשו על ידו באמצעות האתר בבגד ו/או מוצר אחר באתר, בסכום זהה למחיר הבגדים ו/או המוצרים שהוחזרו, בתוך לא יאוחר מ-14 ימים מיום מסירתם לידיו. יובהר, כי על הלקוח להחזיר על חשבונו למשרדי החברה בכתובת הרשומה לעיל, את הבגד ו/או המוצר כשהוא במצב זהה למצב בו הם נמסרו לו על ידי החברה.
הלקוח רשאי לבטל הזמנה שביצע באתר, בתוך לא יאוחר מ-14 ימים, מיום מסירת הבגד ו/או המוצר לידיו. במקרה כזה יהיה עליו להחזיר על חשבונו, למשרדי החברה בכתובת הרשומה לעיל, את הבגד ו/או המוצר כשהוא במצב זהה למצב בו נמסר לו על ידי החברה.
במקרה שהביטול נבע מפגם בבגד ו/או במוצר ו/או מאי התאמה בין הפרטים שנמסרו ללקוח ביחס לבגד ו/או למוצר באתר החברה לבין הבגד ו/או המוצר שסופקו לו, יוחזר ללקוח הסכום ששולם על ידו בגין המוצר במלואו, מבלי שייגבו דמי ביטול כלשהם.
במקרה שהביטול נעשה שלא עקב פגם או אי התאמה כאמור לעיל, יוחזר ללקוח הסכום ששולם על ידו בגין המוצר בניכוי דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר המוצר נשוא העסקה או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מבניהם.
יובהר כי בגד ו/או מוצר אשר יושחתו ו/או יוחזרו שלא במצב זהה למצב בו נמסרו ללקוח על ידי החברה ו/או יוחזרו לאחר חלוף 14 הימים מיום מסירתם לידי הלקוח, לא יתקבלו על ידי החברה, ולא יינתן זיכוי ו/או החזר כספי כלשהו בגינם.
יובהר כי חולצה אשר הודפס עליה סמל בית ספר, לא תוחזר למעט אם החולצה פגומה.

הפסקת הפעילות באתר או ביטול מכירות

החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את הפעילות באתר ו/או לבטל הזמנה, לפני או לאחר מועד השלמתה.
בכל מקרה בו ביטלה החברה הזמנה שבגינה הלקוח חויב בתשלום כלשהו, יוחזר ללקוח הסכום ששולם על ידו.
היה והחברה תבטל את פעילות האתר ו/או את ההזמנה כאמור לעיל, לא תהיה ללקוח כל טענה ו/או תביעה כלפי החברה.

שמירה על סודיות המידע אודות המשתמש

מסירתם לחברה של הפרטים האישיים הנדרשים במלואם מהווה תנאי הכרחי לטיפול בהזמנת לקוח אך לא חלה חובה למסור לחברה פרטים אלו. עם זאת, אי מסירת פרטים, מסירת פרטים שגויים, או מסירת חלק מהפרטים עלולים לפגוע בשירות הניתן על ידי החברה ו/או למנוע יצירת קשר עם הלקוח.
כל מידע שימסור הלקוח לחברה במסגרת השימוש באתר זה יישמר על ידי החברה בסוד בהתאם לחוק הגנת הפרטיות התשמ"ב- 1982.

כל זכויות הקניין הרוחני באתר מכירות זה הינן רכושה הבלעדי של החברה  סנס אונליין.
 אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת במידע כלשהו מן האתר ו/או מאתר מכירות זה, אלא אם ניתנה הסכמה לכך מראש ובכתב מטעם החברה.

אודות חברת סנס אונליין - חולצות בית ספר